Śladami historycznego dziedzictwa

W ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" powstaje ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.


Na liście ponad setki miejsc, które zostaną sfilmowane znajdą się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego wchodzą historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież. Projekt uzyskał wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Realizatorzy projektu:

 

Wsparcie projektu:

 

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

 

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

 

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/       
     
     


22 września

Twierdza w Kamieńcu Podolskim

Okres budowy: W drugiej połowie XIV wieku litewscy książęta Koriatowicze wybudowali kamienny zamek. Przechodził on na zmianę z rąk litewskich do polskich i na odwrót, by od 1432 roku na dłużej znaleźć się w granicach Królestwa Polskiego....

17 września

Zamek w Dubnie

Okres budowy: XV–XVIII w. Fundator: Hetman wielki litewski książę Konstanty Ostrogski, kasztelan krakowski książę Janusz Ostrogski Informacja o obiekcie (opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)...

13 września

Iwaniw (Janów nad Bugiem) – klasztor bernardynów

Okres budowy: 1760-1803 Fundator: Adam Chołoniewski, kasztelan buski, Salomea z Kątskich Chołoniewska Informacja o obiekcie (opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA) Kościół i klasztor...

11 września 2019

Zamek w Brzeżanach

Okres budowy: XVI-XVII w. Fundator: Zamek w 1554 roku zaczął wznosić hetman wielki koronny Mikołaj Sieniawski. Obwarowania w XVII w. rozbudował Mikołaj Hieronim Sieniawski Informacja o obiekcie (opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego...

02 września 2019

Twierdza w Chocimiu

Okres budowy: XV w. (w XVIII w. Turcy dobudowali wokół zamku zewnętrzny pas umocnień) Fundator: Hospodar mołdawski Stefan III Wielki (twierdza została wybudowana w miejscu istniejącego dawniej umocnienia wzniesionego przez Króla Rusi Daniela...

17 sierpnia 2019

Zamek w Olesku

Okres budowy: początek XVII w. Fundator: Wojewoda ruski Jan Daniłowicz Informacja o obiekcie (opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA) Zamek Daniłowiczów i Sobieskich (w w. XVIII Rzewuskich), w...

1 2 3 6 7

Zapisz się do Newslettera

(Newsletter w języku ukraińskim)

Ogólny
Dla przedstawicieli mediów

pol: formOk
pol: formERR
pol: formWrongField