Kalendarium NiepodległościStulecie odzyskania niepodległości to dla Polaków jubileusz wyjątkowy. 11 listopada 1918 roku państwo polskie powróciło na mapę Europy, z której wymazały je trzy zaborcze mocarstwa: Austria, Prusy i Rosja. Przez 123 lata Polacy nie rezygnowali z nadziei na niepodległość, prowadząc bezprecedensową walkę o wolność i zachowanie tożsamości. Pomimo klęsk kolejnych powstań obroniono  to, co najcenniejsze – marzenie o własnym państwie. Klęska trzech zaborców i zbiorowy wysiłek Polaków pozwoliły wskrzesić niepodległą Polskę.


„Kalendarium Niepodległości” przybliża niezwykły czas walki, prowadzonej nie tylko na polach bitew i w zaciszu dyplomatycznych gabinetów, ale w codzienności zwykłych ludzi, którzy nie dbając o represje manifestowali swoją polskość i podejmowali wysiłki o ochronę własnej kultury. Starania o państwo trwały o wiele dłużej niż działania wojenne Wielkiej Wojny (1914-1918), dlatego kalendarium ukazuje wydarzenia od chwili jej wybuchu, aż po rok 1921, kiedy ostatecznie zostały ustalone polskie granice.


Aby w sposób możliwie najpełniejszy zaprezentować  ten wyjątkowy dla Polaków czas wybraliśmy 365 dat, pod którymi kryją się wydarzenia militarne, społeczne, kulturalne i obyczajowe, układające się w bogatą i skomplikowaną drogę do niepodległości. Wydarzenia te przypisane będą do poszczególnych dni, jednak nie będą prezentowane w sposób chronologiczny.


Projekt „Kalendarium Niepodległości” wpisuje się w obchody roku „Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości”. Jest efektem współpracy Instytutu Polskiego w Kijowie z Muzeum Historii Polski. Autorami wyboru dat, ilustracji oraz towarzyszących im komentarzy są dwaj polscy historycy dr hab. Piotr Szlanta i Jan Błachnio.


Ponadto Kalendarium jest dostępne na stronie internetowej tygodnika „Ukraiński Tyżdeń” http://tyzhden.ua


31 GRUDNIA 1920 ROKU

31 GRUDNIA

31 grudnia 1920 r. w Warszawie rozpoczął się I. Walny Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. Członkowie organizacji skautowskiej, utworzonej na początku listopada 1918 roku w Lublinie, zatwierdzili teksty Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, oparte...

30 GRUDNIA 1919 ROKU

30 GRUDNIA

30 grudnia 1919 r., w obliczu narastającego zagrożenia bolszewickiego, rząd łotewski zawarł z władzami polskimi porozumienie w sprawie współpracy wojskowej przeciwko wspólnemu wrogowi. Strony uzgodniły przeprowadzenie akcji bojowej na...

29 GRUDNIA 1918 ROKU

29 GRUDNIA

29 grudnia 1918 r. doszło w Warszawie do masowej i gwałtownej demonstracji komunistycznej. Jej przyczyną było internowanie przez władze polskie sowieckiej delegacji przybyłej do Polski bez zaproszenia. Interweniujące wojsko zabiło kilkunastu...

28 GRUDNIA 1918 ROKU

28 GRUDNIA

28 grudnia 1918 r. komuniści w Zamościu usiłowali zbuntować miejscowy garnizon i wzniecić antyrządową rebelię. Zamiar przejęcia władzy nie powiódł się. Przybyłe po dwóch dniach koleją z Lublina dwie kompanie piechoty opanowały...

27 GRUDNIA 1918 ROKU

27 GRUDNIA

27 grudnia 1918 r. przed poznańskim Hotelem Bazar, którym zatrzymał się Ignacy Paderewski, mieszkańcy miasta manifestowali poparcie dla kompozytora i polityka . Na polskich domach wywieszano polskie flagi. Były one zrywane przez maszerujących...

26 GRUDNIA 1918 ROKU

26 GRUDNIA

26 grudnia 1918 r. w późnych godzinach wieczornych do Poznania przybył Ignacy Jan Paderewski. Przyjazd tego wybitnego pianisty, przedstawiciela Komitetu Narodowego Polskiego i przyszłego premiera Rzeczpospolitej oraz towarzyszącej mu grupy...

25 GRUDNIA 1916 ROKU

25 GRUDNIA

25 grudnia 1916 r., w rozkazie dziennym dla armii rosyjskiej, głównodowodzący car Mikołaj II, wśród celów wojennych Rosji, wymienił odbudowanie wolnej Polski złożonej z ziem trzech dotychczas rozdzielonych części. Deklaracja cara była...

24 GRUDNIA 1914 ROKU

24 GRUDNIA

24 grudnia 1914 r. rozpoczęła się bitwa pod leżącym na południe od Tarnowa Łowczówkiem. Oddziały Legionów Polskich zostały w trybie pilnym wezwane z Nowego Sącza w celu załatania przerwanego frontu. Pod nieobecność przebywającego w...

23 GRUDNIA 1920 ROKU

23 GRUDNIA

23 grudnia 1920 r. powstała jedna z dwóch polskich flotylli wojennych – Flotylla Wiślana. Sformowano ją w oparciu o pozostawiony przez Niemców tabor, w którego skład wchodziły uzbrojone w broń maszynową łodzie motorowe. Początkowo do...

22 GRUDNIA 1919 ROKU

22 GRUDNIA

22 grudnia 1919 r., wobec zerwania rozmów polsko-sowieckich, rząd sowiecki propozycję zawarcia pokoju skierował wprost do narodu polskiego. Odpowiedział na nią jednak polski rząd. Wymiana depesz trwała do kwietnia 1920 r., kiedy siły polskie...

1 2 3 34 35

Zapisz się do Newslettera

(Newsletter w języku ukraińskim)

Ogólny
Dla przedstawicieli mediów

pol: formOk
pol: formERR
pol: formWrongField