Wydarzenia


 

 

Nagroda Artystyczna im. Kazimierza Malewicza 201803 Wrzesień — 15 Listopad 2018
Ukraina
3 Wrzesień - 15 Listopad

 

Finaliści Nagrody Artystycznej im. Kazimierza Malewicza 2018:


  • SASZA KURMAZ, zgłoszony przez Szkołę Fotografii Wiktora Maruszczenki, Kijów
  • MYKOŁA RIDNYJ, zgłoszony przez Galerię Labirynt, Lublin (Polska)
  • IWAN SWITŁYCZNYJ, zgłoszony przez Muzeum Narodowe Ukrainy, Kijów

W 2018 roku mija 10 lat z dnia pierwszego wręczenia Nagrody Artystycznej im. Kazimierza Malewicza. W 2008 roku stała się ona pierwszym odznaczeniem dla ukraińskich artystów, którzy pracują w płaszczyźnie sztuki współczesnej. We współpracy z partnerami zarówno jak polskimi, tak i ukraińskimi, Instytut Polski w Kijowie raz na dwa lata wręczał nagrodę ukraińskim artystom do 40 roku życia, niezależnie od aktualnego miejsca zamieszkania za uznanie jego wkładu w rozwój sztuki współczesnej, ze specjalnym akcentem na: jakość, osiągnięcia, mistrzostwo, oryginalność, znaczenie stworzonych prac. Laureaci Nagrody: Alewtyna Kachidze (2008), Stas Wolazłowski (2010), Żanna Kadyrowa (2012), Łada Nakoneczna (2014) oraz Mykyta Kadan (2016).


Partnerem tegorocznej jubileuszowej Nagrody zostałł Instytut Ukraiński – nowa instytucja rządowa, która została utworzona w roku 2016 przez Radę Ministrów Ukrainy. Głównym jej zadaniem jest promocja ukraińskiej kultury na świecie oraz ustanowienie kontaktów międzynarodowych w dziedzinie sztuki oświaty oraz nauki.  


Zgłoszeń kandydatów do nagrody mogą dokonywać ukraińskie i zagraniczne instytucje kulturalne, ośrodki naukowe, galerie, muzea oraz stowarzyszenia twórcze do 15 października 2018 roku.  Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie Іnstytutu


Spośród osób nominowanych jury wybierze trzech finalistów, imiona których zostaną ogłoszone w dniu 31 października 2018 roku. Uroczystość wręczenia nagrody będzie miała miejsce 15 listopada 2018 roku w siedzibie Przestrzeni kreatywnej IZONE.


Laureat Nagrody im. Kazimierza Malewicza 2018 otrzyma:


  • Nagrodę pieniężna w wysokości 3000 EUR od Instytutu Polskiego w Kijowie;
  • Przy wsparciu Instytutu Ukraińskiego – rezydencję w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie w 2019 roku.


Ponadto, jeden z finalistów zostanie wyróżniony przez Kijowsko-Mohylańską Szkołę Biznesową [kmbs].


Finaliści Nagrody (3 osoby) wraz z przedstawicielami instytucji zgłaszających (3 osoby) zostaną zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej do Polski w 2019 roku.

Zapisz się do Newslettera

(Newsletter w języku ukraińskim)

Ogólny
Dla przedstawicieli mediów

pol: formOk
pol: formERR
pol: formWrongField